Surau

Posted by MRB

BAHAGIAN H2- SURAU

1. Bangunan surau biasanya digunakan khusus untuk tujuan sembahyang dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan sahaja.

2. Ruang-ruang yang dibenarkan di dalam sesebuah surau boleh dibahagikan seperti berikut:
a) Ruang sembahyang termasuk – 1.00 m. p./jemaah ruang-ruang lain seperti bilik mayat, tempat wuduk bilik air, stor dan ruang legar
b) Ruang pentadbiran termasuk – Sila rujuk BAHAGIAN A1: bilik Imam dan Siak PEJABAT
c) Bilik Persediaan/stor (untuk memasak dan menyimpan peralatan)
i. Bagi jumlah 100 orang ke bawah – 0.75 m. p. seorang
ii. Bagi jumlah 101- 400 orang – 0.50 m. p. seorang

Comments on 'Surau' (0)

Leave a Reply